Specjalistyczne roboty szybowe:

  • wymiana zbrojenia szybowego głównego i pomocniczego
  • remonty i konserwacje urządzeń przyszybowych
  • zakładanie i wymiana lin szybowych i naczyń wyciągowych
  • naprawa obmurza szybowego
  • likwidacja górniczych wyciagów szybowych i wyposażenia szybów
  • likwidacja podszybi i szybów
  • obsługa i rewizje górniczych wyciągów szybowych
  • naprawy i remonty naczyń wyciągowych (w tym metodą HUCKBOLT)
  • montaż i wymiana rurociągów technologicznych w szybach wraz z konstrukcjami wsporczymi
  • montaż i wymiana kabli energetycznych i teletechnicznych w szybach wraz z elementami mocującymi

 

 

 


TUV NORD TUV NORD ISO TUV NORD ISO
Karbon Sp. z o.o.
ul. Obroki 77
40-833 Katowice

tel: (32) 250-65-63
tel: (32) 204-65-71

fax: (32) 250-65-30

e-mail: biuro@karbon-spzoo.pl