Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Karbon Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do spraw BHP, m.in. poprzez włączenie w procesy zarządzania systemami jakości (ISO).

W miesiącu sierpniu 2020 r. firma opracowała i wprowadziła nową Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz nową dokumentację systemową wg norm: PN-EN ISO 9001:2015 i PN-ISO 45001:2018. 


TUV NORD TUV NORD ISO TUV NORD ISO
Karbon Sp. z o.o.
ul. Obroki 77
40-833 Katowice

tel: (32) 250-65-63
tel: (32) 204-65-71

fax: (32) 250-65-30

e-mail: biuro@karbon-spzoo.pl